Prisgaranti

Vi garanterer at den bedste online pris findes på vores hjemmeside. Finder du en pris lavere en vores med præcis de samme vilkår, så giver vi en rabat på 15% på dit ophold booket direkte hos Hotel Kong Frederik.

 

Har du et tilfælde med prisgaranti send da en e-mail til: mawr@hotelkongfrederik.dk

 

Vilkår:

-Dit bekræftelsesnummer

-Screenshot af hjemmesiden der tilbyder en anden pris end vores (valuta DKK)

-Screenshot af vores hjemmeside hvor prisen er en anden (valuta DKK)

-Direkte URL til hjemmesiden der tilbyder en lavere pris (Valuta DKK)

 

Prisgarantien dækker ikke:

-Specialtilbud, medlemspriser, kampagnetilbud, pakkepriser, gruppepriser, konference priser og firmaaftaler.

-Reservationer der ikke har de samme betalings- og/eller bookingbetingelser og detaljer.

-Reservationer sammenlignet senere end 24 timer fra booking øjeblikket.

-Prisforskelle på DKK/NOK/SEK 1,- eller mindre per nat eller værelse grundet forskellige afrundingsmetoder fra forskellige hjemmesider

-Valutakursændringer